Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Penyerahan Rekod Penting Universiti Kepada Unit Arkib, PTAR UiTM Cawangan Melaka Oktober 2022

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Pada bulan September & Oktober 2022 Unit Arkib UiTM Cawangan Melaka telah menerima beberapa penerimaan rekod penting universiti yang bernilai arkib. Unit Arkib, Perpustakaan Tun Abdul Razak UiTM Cawangan Melaka bertanggungjawab bagi perolehan rekod penting universiti yang bernilai selaras dengan Dasar Penilaian dan Perolehan Rekod Awam Arkib Negara Malaysia iaitu:

"Memperolehi rekod awam yang dalam jagaan atau dibawah kawalan sesuatu pejabat awam, kepada jagaan dan kawalan Arkib Negara melalui proses pemindahan - Seksyen 28, Akta Arkib Negara 2003 [Akta 629]."

Penyerahan Rekod Penting Universiti ini juga terkandung di dalam Dasar Pengurusan Rekod UiTM yang telah berkuat kuasa pada 18 November 2020. Dasar ini menetapkan prinsip dan teras pengurusan rekod yang perlu dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap Pusat Tanggungjawab (PTJ) di Universiti Teknologi MARA. Sehubungan itu, Dasar Pengurusan Rekod UiTM adalah terpakai bagi semua Pusat Tanggungjawab di UiTM.

Penerimaan Rekod Penting Universiti Unit Arkib, PTAR UiTM Cawangan Melaka adalah seperti berikut:

OIA, Bahagian Hal Ehwal Universiti, UiTM Cawangan Melaka Kampus Alor gajah

Tarikh Penerimaan: 19 September 2022

1. Memorandum Antara UiTM Melaka dan Sekolah Tinggi Agama Natuna, Indonesia
2. Memorandum Antara UiTM Melaka dan Sekolah Tinggi Agama Miftahul Ulum, Indonesia
3. Memorandum Antara UiTM Melaka dan Universitas Universal, Indonesia

Gambar sesi penerimaan rekod penting universiti (MOU) dari Encik Nazarul, Liaison Officer OIA, BHEA UiTMCM KAG.

OIA, Bahagian Hal Ehwal Akademik, UiTM Cawangan Melaka Kampus Alor Gajah

Tarikh Penerimaan: 04 Oktober 2022

1. Memorandum Antara UiTM Melaka dan Universitas Universal, Indonesia

Gambar sesi penerimaan rekod penting universiti (MOU) dari Encik Nazarul, Liaison Officer OIA, BHEA UiTMCM KAG.

Unit Kerjaya Kaunseling, UiTM Cawangan Melaka Kampus Alor Gajah

Tarikh Penerimaan: 11 Oktober 2022

1. Fail Pentadbiran
2. Gambar-Gambar Bersejarah UiTM

Gambar sesi penerimaan rekod penting universiti (fail pentadbiran& gambar-gambar bersejarah UiTM) dari Puan Intan, Kerani Kanan, Unit Kerjaya & Kaunseling UiTM Cawangan Melaka Kampus Alor Gajah.

Pejabat Rektor, UiTM Cawangan Melaka Kampus Alor Gajah

Tarikh Penerimaan: 12 Oktober 2022

1. Sijil Pencapai PI UiTM Melaka 100%
2. Gambar Mantan Rektor UiTM Cawangan Melaka (Prof. Adnan)

Gambar sesi penerimaan rekod penting universiti (Sijil Pencapaian PI 100% & gambar Mantan Rektor UiTMCM) dari Encik Ahmad Hafifi, Pegawai Eksekutif UiTMCM KAG.

OIA, Bahagian Hal Ehwal Akademik, UiTM Cawangan Melaka Kampus Alor Gajah

Tarikh Penerimaan: 20 Oktober 2022

1. Memorandum Antara UiTM Melaka dan Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia
2. Memorandum Antara UiTM Melaka dan Universiti Chiang Rai Rajabhat Thailand

Gambar sesi penerimaan rekod penting universiti (MOU) dari Encik Nazarul, Liaison Officer OIA, BHEA UiTMCM KAG.


For more information : 

Contact Us

Corporate Communication Division
Perpustakaan Tun Abdul Razak
UiTM Cawangan Melaka
KM 26, Jalan Lendu
78000 Alor Gajah
Malaysia

 
  06 5582083 | 06 5582086
  | Consultation Services
  06 5582086 | Hazlin Ibrahim Khan
  hazlinkhan@uitm.edu.my
  Join Channel - @ptarmelaka
   Click here to view QR Code